Close Mobile Navigation


ชนิดของโรคมะเร็ง
ที่พบได้บ่อย


เรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของท่านเพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในร่างกายของท่าน

ความเข้าใจเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคยังอาจทำให้ท่านมีความมั่นใจในการพูดคุย
กับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับประเด็น ที่สำคัญ เช่น ทางเลือกในการรักษา
เลือกชนิดของโรคมะเร็ง


เลือกโรคมะเร็งจากรายการชนิดของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยด้านล่าง หากท่านไม่พบชนิดของโรคมะเร็งที่ท่านเป็นในรายการ ท่านสามารถใช้ คำถามเพื่อสอบถามแพทย์ของท่าน และพูดคุยกับแพทย์ของท่านเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก โรคมะเร็งศีรษะและลำคอ โรคมะเร็งไต โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา โรคมะเร็งหลอดอาหาร

ข่าวสารความร่วมมือ