Close Mobile Navigation

การตรวจต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อทางเลือกในการรักษา

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพช่วยในการวินิจฉัย
และรักษาโรคมะเร็งได้อย่างไร


ข้อมูลในหน้านี้อาจช่วยให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น การเตรียมตัวให้พร้อมอาจช่วยในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญร่วมกับแพทย์ของท่านตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งคืออะไรตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) คือโมเลกุลทางชีวภาพ (ซึ่งสามารถวัดได้) ที่พบในเลือดของเหลวในร่างกาย หรือเนื้อเยื่ออื่นๆ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ คือ สัญญาณของกระบวนการที่ปกติหรือผิดปกติของภาวะหรือโรค ในการรักษามะเร็ง การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือการตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor marker) เป็นวิธีการค้นหายีน โปรตีน และสารอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งของบุคคลหนึ่งได้

ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
อาจทำให้เราทราบอะไรบ้าง


แพทย์มักจะตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของมะเร็งเพื่อช่วยพิจารณา:การวินิจฉัย
ชนิดของมะเร็งที่ท่านอาจเป็นอยู่การรักษา
การรักษาชนิดใด
ที่อาจเหมาะสำหรับท่านการตรวจติดตาม
การรักษาอาจได้ผลดีเพียงใด

เหตุใดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ
การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคมะเร็งอาจถูกนำมาใช้เพื่อวางแผนการรักษาโดยอิงกับผลการตรวจของท่าน เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาที่อาจดีที่สุดสำหรับท่านท่านอาจได้รับการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ
ของมะเร็งด้วยวิธีใด

การตรวจหาและวัดตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคมะเร็งมีอยู่หลายวิธี ชนิดของการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ท่านได้รับนั้น จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่แพทย์ของท่านตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับท่าน การตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพอาจทำได้โดยใช้การเจาะเลือด การตรวจปัสสาวะ หรือการตัดชิ้นเนื้อของเนื้องอกส่งตรวจ การตรวจเลือดหรือตัวอย่างเนื้อเยื่อ

จะเกิดอะไรขึ้นถัดไปหลังการตรวจ

ตัวอย่างของท่าน (สิ่งส่งตรวจ) จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ และผลตรวจจะถูกส่งกลับไปยังทีมดูแลสุขภาพของท่าน จากนั้นทีมดูแลสุขภาพของท่านจะพูดคุยเกี่ยวกับผลตรวจกับท่านและช่วยท่านในขั้นตอนต่อไปตัวอย่างคำถามที่ใช้สอบถามแพทย์ของท่าน


  • คุณหมอได้ทำการตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพหรือไม่ และถ้าได้ตรวจ คุณหมอใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพตัวใดในการวินิจฉัยโรคมะเร็งที่ฉันเป็นอยู่
  • ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพนี้มีความหมายอย่างไรกับการรักษาของฉัน
  • ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพตัวใดบ้างที่จะทำให้ฉันทราบว่าการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีเพียงใด
  • ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของโรคมะเร็งสามารถส่งต่อจากฉันไปยังลูกของฉันได้หรือไม่


บทความอื่นๆ


การตรวจวินิจฉัย


วิธีการรักษาโรคมะเร็งที่รู้จักกันทั่วไป


การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการรักษา
TH-KEY-01135 11/ 2023


ความร่วมมือ